Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR ZA POTRAVINY- 2017, 2016, 2015
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Prehľad faktúr za potraviny 2017

faktúry 2017 (1.2 MB)


Prehľad faktúr za potraviny 2016

faktúry 2016 (496 kB)


Prehľad faktúr za potraviny 2015

faktúry 2015 (118 kB)